Reglement


Reglement Avondvierdaagse
Deelname
Deelgenomen kan worden door iedere wandelaar, zowel individueel als in groepsverband.

De af te leggen afstanden zijn: 4 x 20 km, 4 x 15 km, 4 x 10 km, 4 x 5 km naar eigen keuze. Om als groep te worden aangemerkt moet het aantal deelnemers tenminste 10 personen bedragen, inclusief leid(st)er.

Ook bestaat de mogelijkheid deel te nemen voor één avond. Speciaal voor de ouderen, gehandicapten en de heel jonge mensen onder ons, is er de mogelijkheid vier avonden of wel één avond 5 kilometer te lopen.

1. Van de aangegeven route mag niet worden afgeweken.
2. Let op tegemoet- en achteropkomend verkeer en hinder andere weggebruikers niet.
3. De aanwijzingen van de organisatoren, controleurs en verkeersleiders, als zodanig herkenbaar, dienen stipt te worden opgevolgd.

Diskwalificatie volgt onherroepelijk bij:
a. wanordelijk gedrag
b. het niet opvolgen van de aanwijzingen, genoemd onder punt 3;
c. snelwandelen en hardlopen

De organisatoren van de Avondvierdaagse kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld bij ongeval, vermissing van eigendommen enz.

Start en regeling

De start van alle afstanden voor alle vier avonden vindt plaats op de Markt in Steenwijk. De groepen worden in volgorde van startnummer opgesteld in vakken. Opstellen op de Markt kan geschieden na 18.15 uur. Ten allen tijde moeten de aanwijzingen van de startmeester worden opgevolgd. Op de routes zijn controleposten herkenbaar aan de gele banner met opdruk ‘Controlepost A4D’ en aan de blauwe armbanden met gele opdruk.

Betreffende de groepen geldt het hierna volgende:
a. De groepen mogen alleen de Markt op met een leider;
de groepsleden mogen dus niet zonder leider maar alvast een plaats innemen.
b. Elke groep krijgt voor alle vier de avonden één startnummer, zodat elke groep één keer laat start. Deze starttijden worden bij de inschrijving verstrekt.
c. De Markt mag men pas opgaan om 18.15 uur (10km) of om 18.45 uur (5 km)

Beloningen
Als de vier avonden met succes volbracht zijn, ontvangen de deelnemers een medaille. Voor de 1e, 5e en 10e maal een speciaal ontworpen medaille. De deelnemers aan één wandelavond ontvangen een dagmedaille.

Controle
Iedere deelnemer is verplicht zijn startkaart door de daartoe aangewezen controleurs te laten merken. De controleurs zijn herkenbaar aan een blauw armband met gele opdruk. De controleposten zijn herkenbaar aan een gele vlag met blauwe opdruk ‘controlepost A4D’.

Medische Verzorging
Zowel op de Markt als op de route is er medische verzorging en kunnen er blaren geprikt worden.

Wandelaars attentie!

  • Let steeds goed op het verkeer
  • Er wordt steeds gewandeld onder bepalingen van het reglement van de W.S.O.
  • De door de politie, organisatie (de als zodanig herkenbare verkeersleiders) eventueel te geven bevelen, behoren direct te worden opgevolgd.
  • De laatste avond wordt via bordjes aangegeven waar uw medaille kan worden afgehaald. Let u vooral op deze aanwijzing, zodat alles vlot kan worden afgewikkeld.

Beeldmateriaal (Foto’s)
U geeft automatisch toestemming voor het maken en verwerken van beeld materiaal dat op en rond het Markt plein word gemaakt. Dit beeld materiaal maken wij zelf. U kunt een verzoek indienen om specifiek beeld materiaal te laten verwijderen van onder meer Sociaal Media indien wij die hebben geplaatst.

Reglement gewijzigd per 6 juni 2019
Print Friendly, PDF & Email