Reglement


Reglement Avondvierdaagse
1. Deelname
Deelgenomen kan worden door iedere wandelaar, zowel individueel als in groepsverband.

De af te leggen afstanden zijn: 4 x 15 km, 4 x 10 km, 4 x 5 km naar eigen keuze. Om als groep te worden aangemerkt moet het aantal deelnemers tenminste 10 personen bedragen, inclusief leid(st)er.

Ook bestaat de mogelijkheid deel te nemen voor één avond. Speciaal voor de ouderen, gehandicapten en de heel jonge mensen onder ons, is er de mogelijkheid vier avonden of wel één avond 5 kilometer te lopen.

 

1. Van de aangegeven route mag niet worden afgeweken.
2. Let op tegemoet- en achteropkomend verkeer en hinder andere weggebruikers niet.
3. De aanwijzingen van de organisatoren, verkeersregelaars en controleurs, als zodanig herkenbaar, dienen stipt te worden opgevolgd.

 

2. Diskwalificatie volgt onherroepelijk bij:
a. Wanordelijk gedrag.
b. Het niet opvolgen van de aanwijzingen, genoemd onder punt 1.3.
c. Snelwandelen en hardlopen.

 

3. Start en regeling

De start van alle afstanden voor alle vier avonden vindt plaats op het Markt plein in Steenwijk centrum. De groepen worden opgesteld in rijen. Opstellen op het Markt plein kan geschieden na 18.15 uur. Ten allen tijde moeten de aanwijzingen van de startmeester worden opgevolgd.

3.1. Betreffende de groepen geldt het volgende:
a. De groepen mogen alleen het Markt plein op met een leider;
de groepsleden mogen dus niet zonder leider maar alvast een plaats innemen.
b. Elke groep krijgt voor alle vier de avonden één startnummer, zodat elke groep één keer laat start. Deze starttijden worden bij de inschrijving verstrekt.
c. Het Markt plein mag men pas opgaan als de organisatie daar toestemming voor heeft gegeven. Blijf voor de zwart/gele grond markering wachten op instructies.

d. Groepen met een Rode startkaart hebben voorrang (Speciaal onderwijs, ouderen, gehandicapten).

3.2. Betreffende de individuelen geldt het volgende:

a. Individuelen verzamelen zich in een afgezette ruimte (schapenhok).
b. Startkaarten worden pas gemerkt bij vertrek.

 

4. Beloningen
Als de vier avonden met succes volbracht zijn, ontvangen de deelnemers een medaille. Voor de 1e, 5e en 10e maal een speciaal ontworpen medaille. De deelnemers aan één wandelavond ontvangen een dag medaille.

 

5. Controle
Iedere deelnemer is verplicht zijn startkaart door de daartoe aangewezen controleurs te laten merken. Op de routes zijn controleposten herkenbaar aan een strand vlag en de hesjes die de controleurs dragen.

 

6. Medische Verzorging
Zowel op het Markt plein als op de route is er medische verzorging (EHBO) en kunnen er blaren geprikt worden.

 

7. Wandelaars attentie

a. Let steeds goed op het verkeer.

b. Er wordt steeds gewandeld onder bepalingen van het reglement van de avondvierdaagse van steenwijk.

c. De door de politie academie geslaagde verkeersregelaars en de organisatie eventueel te geven bevelen, behoren direct te worden opgevolgd.

d. Op de laatste avond kan uw medaille worden afgehaald bij één van de marktkramen aan het eind van het defilé. 

8. Beeldmateriaal (Foto/Video)
U geeft automatisch toestemming voor het maken en verwerken van beeld materiaal dat op en rond het Markt plein word gemaakt. Dit beeld materiaal maken wij zelf. U kunt een verzoek indienen om specifiek beeld materiaal te laten verwijderen van onder meer Sociaal Media.

 

 

De organisatoren van de Avondvierdaagse van Steenwijk kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld bij ongeval, vermissing van eigendommen, milleuvervuiling, etc.

Reglement gewijzigd per 21 oktober 2019
Print Friendly, PDF & Email